Marka Yaratma ve Geliştirme

Relam ve Tanıtım Süreçleri içinde marka değerliliğinin yaratılmasını,tüketicinin mal ve hizmet kaliteli olarak algılayıp sürekli olarak mal ve hizmeti talep etmesini sağlamak;bir ürünü,hizmeti veya fikri pazarlamak,gelişmeleri anlatan bir rapor sunmak,strateji önermek,bilgiyi paylaşmak,beceriyi geliştirmek,sorunu saptamak ve karar alternatifi sunmak için yapılan sunuşların etkin yani amacına ulaşıp takdir toplaması için gerekli olan tüm önlemlerin alınmasını sağlar

  • Görüntü
  • Güvenirlik
  • Cevap verme
  • Yeterlilik
  • Nezaket
  • Kredibilte
  • Güvenlik
  • Ulaşabilme faaliyetleri